Etikettarkiv: Utemiljö

Samfällighetens höststädning

Då är datum för höststädningen bestämd.
28-30/10 kommer mer intensiv omvårdnad av vårat vackra området att ske.
Närmare detaljer kring dagarna kommer att meddelas senare av respektive kvartersklubb.
Containrar för trädgårdsavfall kommer som vanligt att beställas och placeras på de vanliga ställena runt omkring i området (5 ställen).
Så, notera nu dessa viktiga datum i din kalender, för ju fler som hjälps åt, ju vackrare område får vi, och mer pengar sparar vi.

Välkomna…

Arboristen jobbar vidare i området.

Nu har arboristens ansat träd i samfälligheten och kommer att går vidare med att gallra bort och ta ner träd där de växer för tätt, samt fälla träd som inte mår så bra eller står riskfyllt. Detta för att friska yngre träd ska mer utrymme att kunna växa sig starka och hålla sig friska.
Tillexempel så stressar en snabbt växande gran andra träd om de står för nära varandra.

Så underbart att se

Styrelsen vill ge en stor eloge till alla boende som på eget initiativ fixar, sköter om och vårdar våran fina samfällighet genom att klippa gräs, sopa sand, rensa rabatter och kratta gräsmattor på våra gemensamhets ytor.
De senaste dagarna har det observerats boende på övre Valfisken som varit ute i både sol och regn för att sköta om våra gemensamhetsutrymmen och det värmer våra styrelsehjärtan att se.

Vårstädningen

Nu kommande helg är det år 2021´s vårstädning.
Som vi gått ut med tidigare blir det dessvärre inget samkväm i år heller på grund av rådande pandemi, men det hindrar inte att man umgås med sin grannar för det, men tänk på att hålla avstånd!

Containrarna kommer på torsdag denna vecka och hämtas i början på nästa vecka.


Det är endast trädgårdsavfall som får kastas i dem samt grenar/sly upp max 10 centimeter i diameter.

Gräs, löv eller grenar som samlas i eventuella säckar, töms ur i containern och sedan slängs säcken i plaståtervinningen vid miljöstationen.

Välkomna…

Ifyllnad efter fibergrävningen.

I skrivande stund så pågår arbetet med att ta bort sten, fylla igen och jämna till där fiberkablarna grävts ner I samfälligheten.
Arbetet påbörjades i slutet på förra veckan och kommer att pågå tills allt är genomgånget och iordningställt.
När samtliga grönytor är åtgärdade kommer även boulebanan på nedre Stora Hunden att iordningställas till en spelbar bana igen.