Många frågar om sandsopning!

Under kommande vecka kommer sandsopning att genomföras på grönytor där det plogats upp snö under vintern.
Den stora sandsopningen kommer att genomföras efter efter samfällighetens vårstädning, när övrig sand är utsopad ifrån alla kanter av oss boende, eftersom sopmaskinen inte kan sopa hela vägen intill murar eller kantsten.