Ytterligare skadegörelse i lekpark

Samma lekpark som tidigare varit föremål för skadegörelse, har än en gång blivit utsatt för skadegörelse.
Den här gången har någon illasinnad individ som hoppat, slagit eller sparkat sönder ett bord med bänkar. 😢

Har någon hört eller sett vem eller vilka som utfört detta illdåd, vänligen kontakta styrelsen.