Etikettarkiv: Elbil

Fråga kring elbildfordon som delats ut i allas brevlådor


Styrelsen är är fullt medvetna om att detta brev delats ut i brevlådorna mitt i sommaren, och vi kommer självfallet att ta höjd för att svars-frekvensen kan bli något missvisande, och även att formuleringen därav i brevet blivit lite fel.

Det vi ändå vill poängtera är att detta är en första intresse förfrågan för att se hur stort intresse det finns i föreningen kring elbilsladdning.
Det kommer att skickas ut fler detaljerade förfrågningar när vi kommit längre i vårt arbete.

Formuläret är på inga sätt bindande, utan en ren inventering från styrelsens sida av intresset för möjligheten till elbilsladdning.

Är du som boende bortrest och vill svara kan du antingen skriva ut bifogat dokument, fylla i, scanna och sedan mejla tillbaka till styrelsen.
Eller så svarar du helt enkelt på samtliga frågor ifrån dokumentet i ett vanligt mejl och skickar till styrelsen@valhunden.se

I och med det önskar styrelsen samtliga en fortsatt underbar sommar.

Laddning av elbilar i garagen!

Vid en rutinkontroll av garagen i samfälligheten så framkom det att åtminstone 3 stycken Elbilar laddas via motorvärmaruttagen i de gemensamma garagen.
Uttagen avsedda för motorvärmare är INTE godkända att använda som laddplats för elbilar, då elnätet till garagen inte är anpassat för den typen av belastning.
Ignoreras ändå detta är det en överhängande brandrisk som till största sannolikheten skulle medföra att hela garagelänga där branden uppstått skulle bli utbränd, tillsammans med allt som finns där uti, då elfordon är oerhört svårsläckta och utvecklar enorm värme.

Vi vill även tillägga att elkostnaderna för all gemensamhetsel ingår i samfällighetsavgiften, och skulle det visa sig att elförbrukningen kraftigt ökar i garagen, finns risken att samfällighetsavgiften måste höjas, vilket kommer drabba oss alla, oavsett om man kör elbil eller inte.

Användningen av uttagen för motorvärmare/kupévärmare i garagen är max 3 timmar!

Så kortfattat, använd INTE motorvärmaruttagen i garagen för att ladda din elbil då du utsätter både dig själv, dina garagegrannar och medmänniskor för en stor risk.

/Styrelsen