Information från Open Infra

Nedan följer lite information ifrån Open Infra.
Vi vill ännu en poängtera att allt rörande fibern är mellan den boende och Open Infra.

Hej Valhunden!

Vi vill först och främst be om ursäkt om det är så det har misstolkats eller varit dålig kommunikation men vi förstår självklart att styrelsen inte kan säga till medlemmarna att skaffa fiber utan det är helt upp till det enskilda hushållet,  vi tar fullt ansvar om det är så att kommunikationen varit otydlig eller felaktig.

Som många säkert vet så har vi vår fiber i ert område, vi kommer att uppgradera fibernätet med nya noder och nya batteribackupper för att få en ännu bättre driftstatus i ert område, i samband med det erbjuder vi de sista hushållen en möjlighet att få in fibern kostnadsfritt så att man kan ta dela av framtidens digitala välfärdsservice och framtidssäkra sitt hushåll. 

Bredbandsmål 2025

https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/bredbanddigitalinfrastruktur/bredbandsutbyggnad.27356.html

Välfärdsteknik. 

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/valfardsteknik/

Allt gott! 
// Open Infra