Containrar i helgen flyttade till vårstädningen.

De två containrar som hade beställts till helgen måste vi dessvärre meddela att de är flyttade till vårens städdag på grund av de stora snömängder som nu finns i området. Vill man ändå ut och fixa i området så går det bra att samla ihop grenar och ris i högar där de inte ligger i vägen.
Till vårstädningen är det nu alltså sju containrar beställda istället för de fem som vi brukar beställa.