Etikettarkiv: Renovering

Lekplats och markarbeten påbörjas i Cetus

Idag onsdag så påbörjar den planerade renoveringen av den stora lekplatsen i Cetus.
Under arbetet kommer maskiner att förekomma i och vid lekplatsen, vi vill därför uppmärksamma er föräldrar att prata med era barn att de inte är i vägen för maskinerna, eller går in innanför eventuella avspärrningar som kan förekomma.

En av buskplanteringarna längs med allén på övre Valfisken kommer även grävas och rustas upp.
Buskarna i planteringen kommer att återanvändas i den mån det går för att spara på kostnaderna.

Under arbetena kan det vara aktuellt att använda vissa ytor i närområdet används som uppläggningsplats för sand eller jord, hoppas att ni kan ha överseende med det.

Lekplats avstängd till arbete är slutfört

I detta nu så genomförs underhålls och renoverings arbete av lekplatsen på gaveln Valfiskens gata 785.
Under den tid som detta arbete pågår kommer lekplatsen att vara avstängd, då den klassas som en byggarbetsplats.
Det är för både din, men framför allt dina barns säkerhet så att ingen skadar sig.
Var därför vänlig att se till att det inte är några barn innanför avspärrningsbanden även när det inte är personal eller maskiner igång på lekplatsen.

Tack på förhand,
/Styrelsen