Styrelsen

Styrelsen – styrelsen@valhunden.seJimmie Zander
– Ordförande, ledamot, information, hemsidan,
Bor på Valfiskens gataHendry Asp  – Ledamot, kassör, Vice ordförande, lekplatser
Bor på Stora Hundens GataLena Ek
– Ledamot, sekreterare, klubbkontakt
Bor på Valfiskens GataMarko Vasic – Ledamot, garage, belysning, sophantering
Bor på Stora Hundens GataJoanna Svensson – Ledamot, Parkering & trafikfrågor
Bor på Stora Hundens gata

Suppleanter

Daniel Sundberg – Suppleant (bor på Valfiskens gata)
Isabella Thormann – Suppleant (bor på Valfiskens gata)

Valberedning – valberedning@valhunden.se

Mats Ledin (sammankallande)
Johan Cedervall

Du hittar ännu mer information på varberedningens egen sidan.
https://valhunden.se/valberedningen/

Revisor

Handen Revisorerna


KVARTERSKLUBBARNA

Cetus Består av: Jonas, Åsa, Jenny och Terttu

Valhunden Består av: Harry, Nicklas, Therese och Thomas

Hundstjärnan Består av: Per, Mats och Eino